Testimonials


 
   
 
 

 

 


ดูจำนวนผู้สมัคร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 

หน่วยงาน จำนวนคนสมัครรวม
  05  สำนักบริหารงานกลาง
396  
  07  สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
38  
  08  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
25  
  09  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
132  
  11  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
24  
  13  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
28  
  14  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 2 (ศรีราชา)
50  
  15  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3 (บ้านโป่ง)
255  
  16  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
83  
  17  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
57  
  18  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 (สงขลา)
56  
  19  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 7 (นครราชสีมา)
67  
  20  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 8 (ขอนแก่น)
72  
  21  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9 (อุบลราชธานี)
62  
  22  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10 (อุดรธานี)
33  
  23  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก)
34  
  24  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 12 (นครสวรรค์)
24  
  25  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่)
60  
  26  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14 (ตาก)
30  
  27  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15 (เชียงราย)
35  
  28  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่)
115  

 


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
     

สถิติผู้เข้าชม :: web counter รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE)
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น